https://hachihachi.com.vn/Uploads/_6/Banners/Topic/DONG GIA 29K_BANNER CHU DE-01.png
Đồng giá 29K

Tiếp tục vai trò “cầu nối” hàng Nhật và người tiêu dùng Việt, cũng như hiểu được thời kì “thắt lưng buộc bụng” trong tình hình kinh tế hiện nay. Hachi Hachi gửi đến mọi người chương trình ĐỒNG GIÁ 29K với hơn 1000 sản phẩm hàng Nhật tuyển chọn. Từ đó, giúp chị em thoải mái mua sắm thả ga mà vẫn tiết kiệm hầu bao.

Sắp xếp