THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN KHẨU TRANG, DUNG DỊCH RỬA TAY TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM CORONA

Từ ngày 20/8/2020, Hachi Hachi xin phép cập nhật giới hạn số lượng bán các sản phẩm khẩu trang: TỐI ĐA 1 HỘP VÀ 3 BỊCH/KHÁCH/NGÀY.

THÔNG BÁO

Kính gửi Quý khách hàng,

Cảm ơn Quý khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ Hachi Hachi trong suốt thời gian qua. Hachi Hachi rất áy náy đã không thể cung cấp khẩu trang kịp thời và đầy đủ đến Quý khách và xin lỗi Quý khách về những bất tiện liên quan.

Từ ngày 20/8/2020, Hachi Hachi xin phép cập nhật giới hạn số lượng bán các sản phẩm khẩu trang: TỐI ĐA 1 HỘP VÀ 3 BỊCH/KHÁCH/NGÀY.

Hachi Hachi rất tiếc tiếp tục tạm ngưng bán các sản phẩm khẩu trang qua các hình thức online hoặc điện thoại và không nhận giữ hàng trước tại cửa hàng.

Các hạn chế trên không áp dụng với các sản phẩm khẩu trang Vinamask dạng bịch 5 cái (mã sản phẩm 4573132070303, 4573132070334, 4573132070310)

Việc giới hạn này sẽ áp dụng cho đến khi Hachi Hachi có thông báo khác. Rất mong Quý khách thông cảm và hợp tác vì sức khỏe chung của cộng đồng.

Hachi Hachi xin chân thành cảm ơn Quý khách.

Dear Customers,

Thank you very much for your kind support and understanding during the past time. We are so sorry that we could not meet your demands for masks and truly apologize for any inconvenience caused.

With hope to be more responsive to your needs, from Aug 20th, the limit on sales of disposable masks is updated as follows: 

Up to 1 box and 3 bags/customer/day

Still, we are sorry to temporarily stop selling purchase masks via online and telephone.

The above-mentioned limit excludes Vinamask disposable face masks (5pcs/bag , code: 4573132070303, 4573132070334, 4573132070310)

This restriction is effective until further notice. We will try to improve our storage of products as soon as possible to meet the needs of customers better.

We highly appreciate your understanding and cooperation for the sake of public health. 

Thank you very much!

------------------------------------------------------

Kính gửi Quý khách hàng,

Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Hachi Hachi trong

suốt thời gian qua. Hachi Hachi rất áy náy đã không thể cung cấp

khẩu trang và các sản phẩm vệ sinh kịp thời và đầy đủ đến Quý khách

và xin lỗi Quý khách về những bất tiện liên quan.

Từ ngày 27/7/2020, Hachi Hachi xin phép cập nhật số lượng

giới hạn bán các sản phẩm trên như sau:

     - Khẩu trang: tối đa 1 hộp và 3 bịch/khách/ngày 

Việc giới hạn này sẽ áp dụng cho đến khi Hachi Hachi có thông báo khác.

Hachi Hachi rất tiếc xin tiếp tục tạm ngưng bán khẩu trang qua các hình thức

online hoặc điện thoại, và không nhận giữ hàng trước tại cửa hàng.

Rất mong Quý khách thông cảm và hợp tác vì sức khỏe chung của cộng đồng.

Hachi Hachi xin chân thành cảm ơn Quý khách.

---------

Dear Customers,

Thank you very much for your kind support and understanding during the

past time. We are so sorry that we could not meet your demands for masks

and hygiene products and truly apologize for any inconvenience caused.

With hope to be more responsive to your needs, from July 27th, the limit

on sales of disposable masks and hand washing products is updated as follows:

     - Disposable masks: up to 1 box and 3 bags/customer/day.

Still, we are sorry to temporarily stop selling masks via online and telephone.

This restriction is effective until further notice. We will try to improve our

storage of products as soon as possible to meet the needs of customers better.

We highly appreciate your understanding and cooperation for the sake

of public health. Thank you very much!

Cùng chuyên mục