Tìm kiếm
1800 1245
8h~18h, miễn phí cước gọi
Tài khoản quí khách
Quí khách biết đến Hachi Hachi từ nguồn nào?
Gửi Xem kết quả
 
 
Quí khách biết đến Hachi Hachi từ nguồn nào?
Quí khách biết đến Hachi Hachi từ nguồn nào?

Đăng ký tài khoản

- Chào mừng bạn đến với HachiHachi.com.vn

- Khi đăng ký trở thành thành viên của chúng tôi bạn sẽ được những quyền lợi như sau:
  Dịch vụ nhắc nhở cho những dịp bán hàng, các đợt khuyến mãi thường xuyên trên HachiHachi.com.vn;
  Các chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên;
  Theo dõi trực tuyến quá trình thực hiện đơn hàng;

- Để trở thành thành viên bạn cần cung cấp một số thông tin trong bảng sau. Thông tin của khách hàng sẽ được đảm bảo bí mật và chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của thành viên.
 
 
* Tên đăng nhập :
Tên đăng nhập chỉ được phép sử dụng các kí tự từ a - z, A - Z, 0 - 9, dấu chấm ".", "@" và gạch dưới "_".
* Mật khẩu (7~20 ký tự):
* Nhập lại mật khẩu:
* Email:
* Họ:
* Tên:
Thẻ khách hàng:
Địa chỉ:
Quận/Huyện:
Tỉnh thành:
Điện thoại:
ĐT di động:
Giới tính:
Ngày sinh:
ngày
tháng
năm
 
 
 
Địa chỉ giao hàng
Họ tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Quận/Huyện:
Tỉnh thành:
 
 
 
Nhận các thông báo
 


 
Số lượng